ของดีในประเทศลาว


ในประเทศลาวมีของดีมากมาย ทั้งด้านธรรมชาติที่สวยงาม ที่ยังไม่ถูกทำลายโดยอารยธรรมสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมเอาไว้ รวมทั้งการอนุรักษ์ทางด้านด้านโบราณคดี ความเชื่อ และความมีน้ำใจที่ดีของผู้คน
สำหรับปราสาทวัดภู เป็นปราสาทเก่าแก่ของลาว สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอม สร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรเจนละเป็นต้นมา ต่อมาในสมัยที่ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลในบริเวณแถบนี้ ปราสาทวัดภูจึงนำไปใช้เป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาภายหลัง ประชาชนชาวลาวหันมานิยมนับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ประสาทวัดภูจึงกลายเป็นศาสสถานของพระพุทธศาสนาแทน
ลาวจึงเป็นประเทศหนึ่งที่สมควรมาเยี่ยมชม เหมือนกับเราย้อนอดีตไปดูเมืองไทยเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้วยังไงยังงั้นนะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s