บรรณารักษ์ไทยไปฮ่องกง

เนื่องจากผู้เขียนเป็นบรรณารักษ์ สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นห้องสมุดหนึ่งที่อยู่ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Provincial University Library Network หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า PULINET ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมดรวม 20 ห้องสมุด กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ หรือส่วนกลาง) เช่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฯลฯ   แต่ละปีเราจะมีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหาร การให้บริการ ด้านเทคนิค และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาทิ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา พวกเรามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

หน้าห้องสมุดเซินเจิ้น

สิ่งหนึ่งที่พวกเราดำเนินการอย่างสม่ำเสมอคือ การประชุม หารือ และการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จนอาจกล่าวได้ว่า แทบไม่มีห้องสมุดสถาบันใดที่พวกเราไม่ได้ไปเยี่ยมชม  จนในปี 2553 พวกเราจึงคิดว่า น่าจะถึงเวลาที่เราจะได้ไปเยี่ยมเยือนห้องสมุดอื่น ๆ ที่อยู่นอกประเทศบ้าง เพื่อจะได้รู้ว่าโลกที่อยู่นอกเมืองไทยเขาไปถึงไหนกันบ้าง สถานการณ์ทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปถึงไหนแล้ว ดีกว่าเมืองไทยบ้างหรือเปล่า?

แต่การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง พวกเราก็หารือกันว่าจะไปที่ไหนดี โดยมีโจทย์ว่า จะต้องมีห้องสมุดที่ทันสมัย หรือทันสมัยกว่าเมืองไทย มีนวัตกรรมที่ดี และต้องใช้เงินไม่มากเกินไป  Discuss กันแล้ว ก็มาลงที่เมืองฮ่องกง และเซินเจิ้น ช่วงเวลาที่พวกเราต้องไปศึกษาดูงานก็คือ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2553 โดยจะต้องไปดูงานห้องสมุด 3 แห่ง คือ ห้องสมุดประชาชน Shenzhen, Hong Kong University Library และ Hong Kong University of Science and Technology Library

คนรอเข้าห้องสมุดเซินเจิ้นเป็นแถวยาว

พอรู้แหล่งและวันเวลา ต่างก็ไปเตรียมตัว ทำพาสปอร์ตและวีซ่า ให้พร้อมสรรพ  

กลุ่มดูงาน นำโดย ดร. วสันต์ อติศัพท์ ฟังการบรรยายสรุปโดยผู้บริหารของห้องสมุด Hong Kong University

อย่างไรก็ดี ก่อนไป พวกเราจึงมีการประชุมพูดคุยกันก่อนว่าจะไปดูอะไร จะถามอะไร และจะเอาความรู้ที่ได้รับมาทำอะไร นอกจากนั้น ต้องมอบหมายคนที่ถ่ายรูปเก่ง ๆ บางคน เป็นคนถ่ายรูป บางคนให้ซักถาม และบางคนที่จดเก่ง ๆ ให้คอยจด อย่าให้ขาดตกบกพร่อง

การแสดงแสง สี เสียง ที่อลังการ ณ หมู่บ้านจำลอง เมืองเซินเจิ้น

นอกจากการดูงานทางวิชาการแล้ว เขายังจัดโปรแกรมได้ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในเซินเจิ้นและฮ่องกงตามช่วงเวลาที่มี เช่นการชมทิวทัศน์และบ้านเมือง เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง จีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งนับวันจะเจริญเติบโต เต็มไปด้วยตึกสูง ๆ แสดงความเป็นเมืองที่ทันสมัย ขณะเดียวกันก็ยังเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของแผ่นดินจีน (ไม่คับแคบแออัดเหมือนเมืองฮ่องกง) ได้ดูเมืองจำลองและหมู่บ้านวัฒนธรรม ดู Lowu City ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนที่เชื่อมกันด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล (ซึ่งเสียดายว่าเขาน่าจะทำอุโมงค์แบบโปร่งใส พวกเราจะได้เห็นภูมิทัศน์ของท้องทะเลจริง ๆ) ได้ชมเขาวิคตอเรีย (Mid Level) หาดน้ำตื้น (Repulse Bay) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมและ Avenue of Star เยี่ยมโรงงานอัญมณี การ Shopping ร้านรวงต่าง ๆ ทั้งในเซินเจิ้นและฮ่องกง รวมทั้งการไปเหินฟ้ากับกระเช้าไฟฟ้าหนงปิง (Ngong Ping 360) เพื่อไปนมัสการพระใหญ่ (Giant Buddha) ณ วัดโปหลิน ซึ่งสนุกสนานมาก (แต่ไม่เห็นหวาดเสียวตรงไหน เพราะระบบของเขา ขึ้น ลง และ “ลอย” แบบนิ่มนวล ไม่ชวนเสียวใส้แต่ประการใด)

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดโปหลิน ฮ่องกง

การไปศึกษาดูงานของบรรณารักษ์ไทยของข่ายงาน PULINET จริง ๆ มิใช่เฉพาะบรรณารักษ์เท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย นักวิชาการ นักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง รวม 40 ชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ อติศัพท์ เป็นประธาน  สมาชิกที่ไปมีหลากหลาย อาทิ คุณรวีวรรณ ขำพล จาก มอ. ปัตตานี  คุณสมปอง มิสสิตะ จาก ม. ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  คุณสงวน พงศ์กิจวิทูร จาก ม. ขอนแก่น  คุณสมพงษ์ เจริญศิริ จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณวงเดือน  เจริญ จาก ม. บูรพา  คุณสิทธิชัย ลำธารทรัพย์ จาก มอ. หาดใหญ่  คุณวีระชัย เตชะวัชรีกุล จาก ม. เชียงใหม่ และผู้เขียน นพพร เพียรพิกุล จาก ม. เชียงใหม่ เป็นต้น   

การไปศึกษาดูงานหนนี้  ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนาน แต่เสียดายที่ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไปซักหน่อย เพราะแม้ว่าเมืองฮ่องกง (และเซินเจิ้น) จะไม่กว้างนัก แต่เขาก็มีอะไรดี ๆ มากมาย ให้ศึกษา ค้นคว้า และค้นหา  ดังนั้น หากมีเงินและเวลา ผู้เขียนคงต้องไปอีกหลาย ๆ รอบแน่ ๆ 

Advertisements

3 thoughts on “บรรณารักษ์ไทยไปฮ่องกง

  1. สุดยอดเลยพี่นพพร….เล่าเรื่องสนุกมากค่ะ น่าสนใจ…ไม่ทราบพี่มีสรุปการดูงานแบบวิชาการบ้างไหม…รบกวนส่งให้นู๋อบด้วย…ขอบคุณค่ะ

    • พี่กะว่าจะเขียนสบาย ๆ เกี่ยวกับการดูงาน และเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่น่าประทับใจซัก 6-7 ตอนนะ สำหรับที่เป็นวิชาการ ได้ทำเป็น PowerPoint และนำเสนอแก่บุคลากรสำนักหอสมุด มช. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 Present พร้อมกับท่านรองวีระชัยฯ ทุกคนก็ได้ไอเดียไปมากมาย ไอเดียหลักได้จากการสรุปของพวกเราที่ทำเป็นเปเปอร์ไว้ รวมกับที่ค้นคว้าเพิ่มเติม และรูปภาพสวย ๆ จากกล้องต่าง ๆ ที่พวกเรารวบรวมกันไว้ (โดยเฉพาะของ อ.บุญเยี่ยม ถ่ายได้สวยมากนะ)

      นพพร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s